01

Názov projektu:

Inovácia vzdelávacieho procesu v SOŠ polytechnickej v Humennom na základe požiadaviek trhu práce .

Kód ITMS projektu:

26110130498

Kód výzvy:

OPV-2011/1.1/07-SORO

Harmonogram:

November 2012 – Apríl 2015


Články:

Článok 1- O projekte image
Článok 2 - Projekt v roku 2013 image
Článok 3A - Riadenie projektu image
Článok 3B - Ake vzdelavacie materialy pripravujeme image
Článok 3C - Aku techniku sme zakupili image
Článok 4 - Projekt v roku 2014 - plán image
Článok 5 - Školenia učitelia image
Článok 6 - ECDL školenia učitelia image
Článok 7 - Pedagógovia sa vzdelávajú v oblasti IT 2 image
Článok 8 - nový plagát Doterajší priebeh projektu image
Článok 8A - Doterajší priebeh projektu image
Článok 9 - nový inzerát image
Článok 10 - Letné prázdniny sa blížia - čas na sumarizáciu projektu image
Článok 11 - Prínos realizácie projektu image
Článok 12 - Sumarizacia aktivít image
Článok 13 - Deň otvorených dverí image
Článok 14 - Otvorené kariérne dni image
Článok 15 - Plagát - aktuálne informácie 28.10.2014 image
Článok 16 - Inzerát DOD 26.11.2014 image
Článok 17 - Plánované aktivity projektu v decemberi - 26.11.2014 image
Článok 18 - DOD - prvý kariérny deň 1.12.2014 image
Článok 19 - DOD - druhý kariérny deň 20.2.2015 image
Článok 20 - Pozvánka celoslovenské kolo v HE image
Článok 21 - Pozvánka celoslovenské kolo v HE - prihláška image
Článok 22 - Plánovaná aktivita - celoslovenské kolo - súťaž image